Informace o instituci Dům dětí a mládeže Krasohled, Zábřeh

Pravidelná zájmová činnost

Výchovná, vzdělávací a zájmováčinnost pravidelná probíhá v kroužcích zaměřených nasport, tanec, dramatickou výchovu, jazyky keramiku a výtvarnou výchovu , ekologickou výchovu a turistiku a horolezectví.

 

Příležitostná zájmová činnost, akce pro širokou veřejnost, soutěže, přehlídky.

Nabídka zahrnuje jak akce tradiční, tak akce, kterými reagujeme na požadavky apoptávku veřejnosti. Z profilových akcí můžeme jmenovat: Den otevřených dveří, Dětský svět na Zábřežském jarmarku, Patříme k vám (akce ve spolupráci s handicapovanými) Wintershow, Zábřežská opona, Čarodějnický rej, Výtvarná aliterární soutěž jako součást k akci města Welzlování, Den Země, Bambiriáda a mnoho dalších.

 

Pobytové akce, letní a zimní tábory, soustředění

V době prázdnin organizujeme a nabízíme dětem zimní a letní tábory, příměstské tábory, letní putování a soustředění.

Během roku se snažíme i o nabídku víkendových akcí, specializovaných jak pro členy zájmových kroužků, tak pro širokou veřejnost.

Kde nás najdete?

Zobrazit